Główna treść

Terminy i wydarzenia

28. stycznia 2021 - Neutralne klimatycznie ciepło dla Europa-Miasta Görlitz-Zgorzelec

Blick über einen Fluss auf eine Kirche und mehrere Häuser einer Altstadt
Widok na starówkę Europa-Miasta Görlitz / Zgorzelec  © SMJusDEG

Dziś, gdy ochrona środowiska stała się priorytetem we wszystkich dziedzinach życia, Görlitz i Zgorzelec łączą swoje sieci ciepłownicze, aby w przyszłości zaopatrzyć wszystkich mieszkańców Europa-Miasta w neutralne dla klimatu ogrzewanie miejskie. Współpraca Europa-Miasta Görlitz-Zgorzelec ma wymiar symboliczny i może być dobrym przykładem dla gmin w całej Europie. 

W dniu 28. stycznia 2021 r. w formacie online odbyło się spotkanie grupy roboczej „Transgraniczne neutralne klimatycznie ciepło dla Europa-Miasta Görlitz-Zgorzelec". Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom tego europejskiego miasta neutralnego klimatycznie ogrzewania komunalnego do końca 2030 roku.

Spotkanie otworzył sekretarz stanu i szef saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania, Mathias Weilandt. Sekretarz Stanu Weilandt podkreślił, że przedsięwzięcie to jest wspólną transgraniczną inicjatywą Saksonii i Dolnego Śląska na rzecz ochrony klimatu. „Jesteśmy dumni, że Europa-Miasto Görlitz-Zgorzelec dzięki projektowi „Neutralne klimatycznie transgraniczne ogrzewanie komunalne” wniesie istotny wkład w realizację ogólnoeuropejskiej strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku (...) Projekt na saksońsko-polskim pograniczu jest pod wieloma względami wzorcowy i pionierski, może mieć modelowy charakter dla gmin w całej Europie. Jest doskonałym przykładem na to, że zwiększenie efektywności energetycznej, ochrona klimatu i redukcja CO2, stają się priorytetowymi zadaniami także dla lokalnych samorządów w Europie".

W spotkaniu grupy roboczej wzięli udział reprezentanci saksońskich ministerstw, przedstawiciele Europa-Miasta Görlitz-Zgorzelec GmbH oraz szefowie spółek odpowiedzialnych za dostawy ciepła w obu miastach, Stadtwerke Görlitz AG i ZPEC.

Biuro Saksonii we Wrocławiu wspiera realizację tego projektu jako ważny partner w transgranicznej współpracy.

25.01.2021 - Ministra ds. Europy rozmawia ze studentami z Wrocławia

W dniu 25 stycznia Ministra ds. Europy Katja Meier podczas wirtualnego spotkania ze studentkami i studentami Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosi wykład na temat bieżących stosunków pomiędzy Saksonią a Dolnym Śląskiem. Następnie w ramach debaty odpowie na pytania studentów, dotyczące transgranicznej współpracy międzyregionalnej, która od ponad 20 lat z sukcesem realizowana jest w obszarze polsko-niemieckiego przygranicza. Ważnym tematem spotkania będą także priorytety Saksonii w kontekście budowania przyszłości Europy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Kadrę naukową Uniwersytetu Wrocławskiego będą reprezentowały: dr hab. Patrycja Matusz prof. UWr – prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Agnieszka Malicka – opiekun Koła Naukowego Współczesnego Prawa Państw Niemieckojęzycznych.

Tłem dla tego wydarzenia jest 50. rocznica podpisania Traktatu Warszawskiego i 30. rocznica polsko-niemieckiego traktatu granicznego.

24.09. - 25.09.2020 - Saksońska Minister ds. Europy z wizytą we Wrocławiu

Podczas dwudniowej wizyty we Wrocławiu 24 i 25 września Saksońska Minister Stanu, Katja Meier, spotkała się z uczniami, przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji, działających na rzecz demokracji, LGBT, praw kobiet i praw obywatelskich oraz z przedstawicielami władz miasta i regionu. Podczas rozmów z  Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Cezarym Przybylskim, Wicewojewodą Województwa Dolnośląskiego, Bogusławem Szpytmą i Wiceprezydentem Wrocławia, Jakubem Mazurem, Minister Katja Meier wymieniła poglądy na temat obecnie realizowanych projektów transgranicznych. Celem wizyty w stolicy Dolnego Śląska było nawiązanie osobistego dialogu z przedstawicielami partnerskiego regionu w Polsce. Oprócz wizyty na Targach Edukacji Międzykulturowej Minister Katja  Meier wzięła udział w panelu dyskusyjnym "Klimat dla zmian" w Synagodze pod Białym Bocianem, a także rozmawiała z lokalnymi politykami na temat turystyki, edukacji, demokracji i równości.

W dniach 24.-25.09.2020 we Wrocławiu przebywała Katja Meier, Saksońska Minister ds. Sprawiedliwości, Europy, Demokracji i Równego Traktowania. Saksonia i Dolny Śląsk od ponad 20 lat związane są partnerską współpracą regionalną, która odbywa się w wielu obszarach. Aktualne projekty realizowane w ramach międzyregionalnej współpracy Minister Katja Meier omawiała podczas spotkań z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Cezarym Przybylskim, Wicewojewodą Dolnośląskim, Bogusławem Szpytmą oraz Wiceprezydentem Wrocławia, Jakubem Mazurem.

W Synagodze pod Białym Bocianem Minister Katja Meier uczestniczyła w debacie »To ja zmieniam świat« z udziałem dzieci i młodzieży z projektu Brave Kids. Debata odbyła się w ramach 6. edycji Targów Edukacji Międzykulturowej. Ważnym punktem pobytu Minister Katji Meier we Wrocławiu było spotkanie z politykami oraz przedstawicielami lokalnych organizacji i stowarzyszeń, działających w obszarze obrony demokracji, równouprawnia i praw człowieka.
 
»Jako Saksońska Minister Europy chciałbym budować Europę, która jest bliska jej obywatelom, otwarta i zrozumiała dla wszystkich. Jest dla mnie szczególnie ważne, aby granice między naszymi krajami pozostały zawsze otwarte, nawet w trudnych, kryzysowych sytuacjach. Podczas rozmów z Marszałkiem Przybylskim i Wicewojewodą Szpytmą uzgodniliśmy powołanie wspólnego zespołu kryzysowego, który umożliwi nam szybkie i skuteczne reagowanie w wyjątkowych sytuacjach, takich jak pandemia COVID-19.Rozmawialiśmy także na temat polsko-niemieckiej umowy o współpracy służb ratowniczych.

Rozważaliśmy także ideę zorganizowania wspólnej konferencji obywatelskiej na temat przyszłości Europy. Jej celem byłaby dyskusja z mieszkańcami naszego regionu o tym, jak wyobrażają sobie kształtowanie przyszłości Europy dla kolejnych pokoleń.

Spotkanie z aktywistami i przedstawicielami licznych organizacji obywatelskich stanowiło preludium do pogłębienia międzyregionalnej współpracy w obszarze społeczeństwa obywatelskiego. W przyszłości chcielibyśmy wspólnie wypracować przekonanie o konieczności akceptacji wszystkich ludzi w naszej
europejskiej społeczności – niezależnie od pochodzenia społecznego,
koloru skóry, orientacji politycznej, religijnej czy seksualnej.«

08.07.2020 - Uroczyste otwarcie nowej siedziby Biura Saksonii we Wrocławiu

Saksońska Minister ds. Europy Katja Meier i premier Saksonii, Michael Kretschmer, oficjalnie otworzyli nową siedzibę Biura Wolnego Państwa Saksonii we Wrocławiu. Podczas uroczystości Cezary Przybylski, Marszałek Dolnego Śląska, partnerskiego regionu Saksonii, wręczył Michaelowi Kretschmerowi Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Dolnośląskiego. Gościem wydarzenia była także Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, również partnerskiego regionu Saksonii.

22.04.2020 - Sachsen übergibt Schutzmasken an Partnerregion Niederschlesien

Am 22.04.2020 übergab Ministerpräsident Michael Kretschmer vor der Sächsischen Staatskanzlei insgesamt 100.000 Schutzmasken an die sächsische Partnerregion Niederschlesien. Während der Corona-Krise ist die dortige Situation bezüglich der Ausrüstung von Schutzmaterial besonders angespannt. In Sachsen ist der Bedarf aktuell gedeckt.

03.03.2020 – »Informatyka i biologia – związek przyszłości«

wykład prof.dr. Ivo Sbalzarini
Wykład prof.dr. Ivo Sbalzarini.  © wca

Gdybyśmy mogli zaprogramować bakterie do produkcji biopaliw neutralnych pod względem emisji CO2 z powietrza i światła słonecznego, pomogłoby to w walce ze zmianami klimatu. Gdybyśmy mogli zaprogramować komórki rakowe, aby same się zabijały, wydłużyłoby to okres zdrowego życia ludzi. Gdybyśmy mogli zaprogramować rośliny tak, aby zużywały wodę tylko wtedy, gdy jest ona dostępna, moglibyśmy łatwiej wyżywić rosnącą populację ludzi na świecie. Gdybyśmy lepiej rozumieli wewnętrzne funkcjonowanie żywych systemów, umielibyśmy sobie radzić z wyzwaniami przyszłości które nas teraz przerażają.

Wymaga to jednak nie tylko wiedzy o cząsteczkach i większych częściach żywych układów, ale także zrozumienia, w jaki sposób funkcjonują one wewnętrznie, w jaki sposób przetwarzają informacje oraz jak wszystko to jest kodowane i przechowywane w genach. Zrozumienie tych »algorytmów« biologicznych jest celem dyscypliny naukowej »biologii systemów«, która łączy informatykę i biologię.

PROF. Dr. IVO SBALZARINI jest kierownikiem Katedry Obliczeniowej Biologii Systemów na Wydziale Informatyki Politechniki Drezdeńskiej, profesorem matematyki na tej Politechnice i ​​dyrektorem Centrum Biologii Systemów w Dreźnie. Jest także stałym Liderem Grupy Badawczej w Instytucie Biologii i Genetyki Molekularnej Maxa Plancka w Dreźnie. Ukończył inżynierię mechaniczną na ETH w Zurychu w 2002 roku (uzyskując nagrodę Willi Studer). Doktorat z informatyki otrzymał w 2006 r. na ETH w Zurychu (za doktorat otrzymał nagrodę Chorafasa przyznawaną przez Instytut Weizmanna), Na ETH prowadził badania na pograniczu biologii i informatyki. W 2006 r. został profesorem na Wydziale Informatyki ETH w Zurychu. W 2012 r. Ivo Sbalzarini wraz ze współpracownikami przeniósł się do Drezna, gdzie został jednym z założycieli nowego Centrum Biologii Systemów Maxa Plancka. Pełni również funkcję kierownika działu badań w Federalnym Klastrze Doskonałości »Fizyka życia«, jest dziekanem Międzynarodowej Szkoły Badawczej Maxa Plancka w dziedzinie biologii komórkowej, rozwojowej i systemowej, prodziekanem Wydziału Informatyki na Politechnice Drezdeńskiej.

30.11.2019 – Rok jubileuszu partnerstwa zwieńczony świątecznym koncertem

© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

W dniu 30 listopada w imponujących wnętrzach Muzeum Miejskiego w Dreźnie wystąpiły znane międzynarodowej publiczności chóry szkolne Bel Canto i Con Passione z Wrocławia, inaugurując okres adwentowy pochodzącymi z różnych zakątków świata kolędami. W 2018 i 2019 roku oba chóry uczestniczyły w międzynarodowym projekcie muzycznym UWAGA! CHÓR, zrealizowanym przez Operę Sempera oraz biura Saksonii w Pradze i we Wrocławiu (o czym szczegółowo informowaliśmy na naszej stronie internetowej). U schyłku roku koncert kolęd uroczyście zamknął ochody jubileuszu 60-lecia partnerstwa miast Drezna i Wrocławia oraz 20-lecia partnerstwa regionalnego pomiędzy Saksonią i Województwem Dolnośląskim. Grupa czterdziestu utalentowanych muzycznie dzieci z Wrocławia wraz z rodzinami przybyła do Drezna, aby poprzez koncertu dać wyraz swojej przyjaźni i zacieśniać partnerską współpracę w tym najważniejszym, międzyludzkim wymiarze.

Biuro Saksonii we Wrocławiu wspólnie z miastem Drezno, przy współudziale dyrektora Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie, umożliwiły i wsparły to wydarzenie. Kolejną atrakcją dla dzieci z Wrocławia była wizyta na Jarmarku Bożonarodzeniowym, zaś w niedzielę, 1 grudnia, oba chóry włączyły się w oprawę muzycznej mszy świętej, odprawionej w języku polskim w kościele katolickim Hofkirche.

07.-08.11.2019 – 3. Saksońsko-Polski Dzień Innowacji

3. Saksońsko-Polski Dzień Innowacji – zainicjowany przez Biuro Saksonii we Wrocławiu – we współpracy z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie – odbył się 7 i 8 listopada 2019 r. na kampusie Politechniki Wrocławskiej nad Odrą. Temat konferencji »Technologia.Człowiek.Przyszłość« i jej formuła została wypracowana przez naukowców dyscyplin technicznych i humanistycznych z Polski i Saksonii podczas trwającego 6 miesięcy dyskursu. Konferencja została zorganizowana we współpracy pomiędzy Biurem Saksonii we Wrocławiu, dwiema uczelniami technicznymi, Wrocławskim Centrum Akademickim oraz Saksońską Agencją Wspierania Gospodarki (Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH). W konferencji wzięło udział ponad 160 osób. Dzień Innowacji 2019 stał się tym samym wydarzeniem naukowym, w którym do tej pory wzięła udział największa liczba uczestników.  

Innowacyjne osiągnięcia na najwyższym poziomie wymagają doskonale przygotowanej kadry kierowniczej. Relacje między ludźmi, nauką i biznesem nigdy nie były tak filozoficzne i polityczne jak dzisiaj – powiedział na wstępie szef biura Saksonii. Prof. dr Maria Kostyczak, filozof z Uniwersytetu Wrocławskiego, podkreśliła, że humanistyczne podejście do procesów technologicznych jest niewidoczną, ale zintegrowaną stroną technologii widzialnej.

Teoria humanizmu, choć niewidoczna, jest wysoce skuteczna w technologii, ponieważ kreatywne działanie i ustrukturyzowane myślenie są ze sobą powiązane. Teoria humanistyczna w technice łączy się z wieloma innymi dyscyplinami naukowymi, w tym sztuką, inżynierią, naukami społecznymi, historią i filozofią.

To teoretyczne podejście zostało udokumentowane, omówione i potwierdzone w różnych formatach konferencyjnych (np. R2B – Research to Business) przez przedstawicieli nauk technicznych oraz biznesu.

Studenci ILK TU Drezno i zespołu aerodynamicznego Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa współpracują m.in. przy budowie modeli samolotów i zaprezentowali model samolotu elektrycznego oraz innowacje w dziedzinie technologii wodorowej.

Iwona Makowiecka, kierownik biura regionalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Wrocławiu, moderowała dość kontrowersyjny panel z udziałem polsko-niemieckich ekspertów.

Atrakcją dla uczestników Dnia Innowacji była możliwość obejrzenia najnowszych laboratoriów Politechniki Wrocławskiej, przejazd kolejką linową nad Odrą (Polinka/ innowacyjny, nie generujący smogu środek miejskiego transportu) https://visitwroclaw.eu/miejsce/polinka-wroclaw oraz zwiedzanie muzeum wody Hydropolis https://hydropolis.pl/de/

Krzysztof Bramorski, pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego, podkreślił doskonałe kontakty naukowe i gospodarcze z Saksonią oraz wyraził uznanie dla inspirującej współpracy z Biurem Saksonii we Wrocławiu. Czwarta edycja Saksońsko-Polskiego Dnia Innowacji 2020 będzie zorganizowana przy udziale nowych partnerów (Uniwersytetu Technicznego we Freibergu oraz przedstawicieli nauki i przemysłu z Czech). Prorektor Uniwersytetu Technicznego we Freibergu, prof. Dr hab. Rudolf Kawalla zaproponował temat przyszłorocznej konferencji: »Dzisiejszy złom surowcem jutra«. Cały program 3. Saksońsko-Polskiego Dnia Innowacji wraz z kompletem prezentacji znajduje się w załączonym pliku.

23.10.2019 – CASUS – Centrum nauki XXI wieku w Görlitz

W dniu 23.10.2019 r. dyrektor naukowy Helmholtz Gesellschaft Dresden-Rossendorf, prof. dr hab. h.c. Roland Sauerbrey i kierownik centrum młodych naukowców Helmholtz Gesellschaft Dresden-Rossendorf, dr Michael Bussmann, zaprezentowali w Biurze Saksonii we Wrocławiu centrum CASUS, zajmujące się badaniami interdyscyplinarnych systemów, które w Görlitz rozpoczęło swoją działalność.

Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia, przekazał pozdrowienia od prezydenta miasta, Jacka Sutryka, i wyraził uznanie dla współpracy naukowej pomiędzy naszymi regionami partnerskimi. Prof. dr Leszek Pacholski z Uniwersytetu Wrocławskiego podkreślił doskonałe warunki stworzone przez CASUS dla lokalizacji centrum naukowego na granicy polsko-niemieckiej.

Zrozumienie i przewidywalność rozwoju złożonych systemów w nadchodzących latach będzie miało coraz większe znaczenie, np. dla lepszego zrozumienia organizmu ludzkiego, długofalowego rozwoju systemu ziemskiego i rozwoju nowych materiałów, które stają się coraz ważniejsze dla badań i gospodarki. CASUS w Görlitz stanie się zatem centrum interdyscyplinarnych badań nad systemami cyfrowymi w Niemczech. Instytut o takiej orientacji jeszcze nie istnieje, dlatego też CASUS ma stać się atrakcyjnym miejscem na granicy polsko-niemieckiej dla czołowych ekspertów z różnych dziedzin badań systemowych i ich zastosowań, badań metodycznych w zakresie modelowania i analizy danych, a także matematyki i współpracy w interdyscyplinarnych zespołach. CASUS ma na celu zebranie w jednym miejscu najlepszych umysłów do prowadzenia najnowocześniejszych badań w dziedzinie systemów cyfrowych. W ten sposób przywiązuje się dużą wagę do innowacyjnych i niekonwencjonalnych podejść badawczych w celu przezwyciężenia powstałych w przeszłości struktur zególnych dyscyplin i promowania rozwiązań interdyscyplinarnych.

W spotkaniu, w którym uczestniczył także Stały Przedstawiciel Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Pani Jana Orłowski i wiceprezydent Wrocławia, Jakub Mazur, wzięli udział następujący naukowcy:

 •     prof. dr hab. Leszek Pacholski,  Instytut Informatyki,  Uniwersytet Wrocławski
 •     prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Gliwice
 •     prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 •     prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka, kierownik Katedry Inteligencji Obliczeniowej,  Politechnika Wrocławska
 •     prof. dr hab. iż Edward Chlebus, kierownik Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji, Politechnika Wrocławska
 •     prof. dr hab. inż. Rafał Weron, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki, Politechnika Wrocławska
 •     dr inż. Robert Sot, zastępca dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
 •     dr. hab. Tomasz Zaleski zastępca dyrektora ds. naukowych, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu, PAN
 •     Rafał Pawełczak, dyrektor działu Zarządzania Projektami, Politechnika Wrocławska

Partnerzy CASUS:

18.10.2019 – Auswertung Lehrerworkshop

Dyrektor WCRS, Dorota Feliks
Dyrektor WCRS, Dorota Feliks  © Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

W dniu 18.10.2019 w Biurze Łącznikowym Saksonii we Wrocławiu odbyło się spotkanie podsumowujące po wrześniowej wizycie studyjnej do Chemnitz. Celem spotkania było podsumowanie wizyty oraz podzielenie sie spostrzeżeniami w zakresie dobrych praktyk w saksońskich szkołach prowadzących klasy powitalne dla uczniów obcojęzycznych. Wśród najważniejszych wniosków pojawiła się u wszystkich uczestników chęć dalszej współpracy pomiędzy szkołami Wrocławia i Chemnitz oraz dzielenie się dobrymi praktykami nauczania języka polskiego/niemieckiego jako języka obcego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele, dyrektorzy i nauczyciele siedmiu wrocławskich szkół, w których prowadzone są tzw. klasy przygotowawcze. Projekt zosał zainaugurowany we wrześniu 2019 i bazuje częściowo m.in. na doświadczeniach szkół w Chemnitz. Więcej o wrocławskim projekcie na www.wielokultury.wroclaw.pl/en/preparation-classes-for-foreign-children/

Manuela Plizga-Jonarska, koordynator ds. dialogu międzykulturowego we WCRS
Manuela Plizga-Jonarska, koordynator ds. dialogu międzykulturowego we WCRS  © Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

Pani Dorota Feliks, dyrektor WCRS, przekazała podziękowania za zaangażowanie dyrektorów i nauczycieli w ten nowatorski projekt i wyraziła nadzieję na kontynuację tej międzynarodowej współpracy.

Organizatorem wizyty w Chemnitz były: WCRS oraz LASUB Chemnitz, ze wsparciem Biura Saksonii. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Petry Bilz z LASUB Chemnitz za zaproszenie i organizację wizyty studyjnej oraz do Biura Saksonii za pomoc w nawiązaniu kontaktu, tłumaczenie spotkań i organizację spotkania podsumowującego.

12.10.2019 – Muzyczny hołd dla partnerstwa miast i regionów

na próbce
na próbce  © Kammerchor ad lbitum

W sobotę 12.10.2019 r. o godz 19.00 w kościele Trzech Króli w Dreźnie odbył się uroczysty koncert z okazji 60. rocznicy partnerstwa miast Drezna i Wrocławia oraz 20. rocznicy partnerstwa regionalnego Wolnego Państwa Saksonii i Województwa Dolnośląskiego. Na koncercie był także obecny szef biura łącznikowego Saksonii, Uwe Behnisch.

Wykonawcy koncertu:

 • Chór kameralny ad libitum/ Drezno
 • Chór Feichtinum/ Wrocław
 • Soliści vocalis ensemble/ Drezno
 • Tomasz Kmita-Skarsgard, organy/ Wrocław
 • Hans-Ludwig Raatz, wiolonczela
 • Christoph Bechstein, kontrabas
 • Kierownictwo muzyczne: Artur Wróbel/ Wrocław i Karsten Sprenger/ Drezno  

W programie koncertu znalazły się utwory na chór a-capella m.in.  Andrea Gabrieli i Jacobusa Gallusa, a także Te Deum Laudamus Feliksa Mendelssohna Bartholdy na dwa chóry, solistów i basso continuo.

Fragment przemówienia szefa Kancelarii Saksonii, Olivera Schenka, który objął wydarzenie swoim patronatem:

»Saksońsko-polski projekt chóralny jest doskonałym przykładem ożywionej transgranicznej współpracy. Rok temu we Wrocławiu w Augsburgsko-Ewangelickim Kościele Opatrzności Bożej artyści wykonali wspólny koncert, w którego programie znalazły się ›Msza B-dur‹ Josepha Haydna i ›Gloria‹ Vivaldiego. Dziś polscy i saksońscy artyści spotykają się ponownie, tym razem w składzie na dwa chóry: Feichtinum z Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz vocalis ensemble z Drezna. Trzeci koncert, zgodnie z zapowiedziami, planowany jest na przyszły rok. Dzięki temu projektowi uświadomiłem sobie, że Wrocław był swojego czasu jednym z najważniejszych ośrodków muzycznych w Europie. Singakademie, największy mieszany chór, założony w Breslau w 1825 roku, był ważnym ogniwem ruchu chóralnego XIX wieku. W mieście odbywały się festiwale muzyczne, słynne Dni Organowe, działały liczne orkiestry, a także opera. Carl Maria von Weber, zanim przybył do Opery Dworskiej w Dreźnie, był dyrygentem w Teatrze Miejskim w Breslau. Słynny dyrygent i kompozytor, Wilhelm Furtwängler, rozpoczął swoją karierę muzyczną właśnie w Breslau. Jego kolega, Otto Klemperer, urodził się w Breslau, podobnie jak pianista i dyrygent Christoph Eschenbach, który w sierpniu 2019 r, w wieku 79 lat został głównym dyrygentem berlińskiej Konzerthausorchester. W 2016 roku przed Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odsłonięto pamiątkową płytę z jego nazwiskiem, pierwszą we wrocławskiej Alei Gwiazd. Wszyscy liczący się muzycy występowali swojego czasu w Breslau, a nawet piastowali tu eksponowane stanowiska. I tak dziś na naszych oczach łączą się dwie bogate tradycje muzyczne, wywodzące się z samego serca Europy: tradycja śląska i saksońska. Ta imponująca więź trwa znacznie dłużej niż 60 lat partnerstwa, które łączy Drezno i Wrocław. Dzisiejszy koncert każe nam spojrzeć w przeszłość Europy – ale także skłania do patrzenia w jej  przyszłość.«

Koncert w wykonaniu saksońskich i polskich artystów był imponującym dowodem tej żywej międzyregionalej współpracy, co drezdeńska publiczność nagrodziła entuzjastyczną owacją.

Koncert.
Chor in der Dreikönigskirche Dresden  © Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

23.-26.09.2019 – Delegacja nauczycieli z Wrocławia odwiedziła szkoły w Chemnitz

W dniach od 23 do 26 września 2019 na zaproszenie Państwowego Urzędu Szkół i Edukacji w Chemnitz (LASUB) delegacja nauczycieli z Wrocławia odwiedziła Chemnitz. Jednym z efektów III. edycji Międzynarodowych Targów Edukacji Międzykulturowej (marzec 2019), które zostały zrealizowane przez Biuro Saksonii we współpracy z Gminą Wrocław oraz Komisją Europejską i dotyczyły programów integracyjnych i klas przygotowawczych dla dzieci obcojęzycznych, był wyjazd do Chemnitz nauczycieli z wrocławskich szkół w celu praktycznego zapoznania się z funkcjonującym w Saksonii modelem klas przygotowawczych. Czternastu przedstawicieli wrocławskich szkół przywitał w ratuszu Ralph Burghardt, burmistrz Chemnitz ds. edukacji.

Delegacja z Wrocławia odwiedziła następujące szkoły, w których realizowany jest program klas przygotowawczych:

Oberschule »Am Flughafen«
Johannes Kepler Gymnasium
Oberschule »Untere Luisenschule«
Gymnasium »Johann Wolfgang von Goethe«

W Komendzie Głównej Policji w Chemnitz, dyrektor policji, Knut Kunze, zaprosił delegatów z Wrocławia do udziału w dyskusji na temat »Bezpieczeństwa i migracji«. W Teatrze Chemnitz goście z Wrocławia zapoznali się z formami i metodami pedagogiki teatralnej, stosowanymi w ramach warsztatów integracyjnych dla dzieci obcojęzycznych.

Trzydniowy wyjazd szkoleniowy do Chemnitz zakończyło sympozjum na temat: »Różnorodność jest wyzwaniem i szansą dla szkół o heterogenicznej strukturze«. Podczas pożegnania goście z Wrocławia zaprosili swoich kolegów do Polski i zaproponowali projekt współpracy, która miałaby skonfrontować różne struktury organizacyjne (autonomia szkoły w Polsce) i zróżnicowane modele szkolne w obu krajach.

22.06.2019 – Serbołużycki Zespół Narodowy na Festiwalu Kultur we Wrocławiu

Kolejnym punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu 20-lecia regionalnej współpracy między Saksonią a województwem dolnośląskim był gościnny występ Narodowego Zespołu Serbołużyckiego podczas corocznego Festiwalu Kalejdoskop Kultur w Parku Staromiejskim we Wrocławiu w dniu 22 czerwca 2019 r.

Podczas otwarcia Festiwalu Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia, podziękował współorganizatorom za wspaniały prezent w postaci występu Serbołużyckiego Zespołu Narodowego, który Saksonia podarowała mieszkańcom Wrocławia w ramach jubileuszu współpracy regionalnej. Szef Biura Saksonii we Wrocławiu, Uwe Behnisch, podkreślił szczególny charakter partnerstwa saksońsko-dolnośląskiego oraz wyjątkowość języka i kultury serbołużyckiej jako mostu łączego sąsiadujące regiony.

W ramach Festiwalu wystąpiły zespoły muzyczne i chóry reprezentujące liczne narodowości, mieszkające we Wrocławiu – Ukraińców, Greków, Białorusinów, Hindusów, Romów, mniejszość niemiecką (Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne). Serbołużycki Zespół Narodowy swoją taneczną opowieścią przejął rolę ambasadora kultury, budując most do serc międzynarodowej publiczności. Widzowie przyjęli występ artystów niezwykle entuzjastycznie i nagrodzili owacjami na stojąco.

Na narodowych stoiskach zlokalizowanych wokół Parku Staromiejskiego oferowano regionalne przysmaki. Organizatorzy zaprosili publiczność do udziału w licznych konkursach i międzykulturowych warsztatach. Kolejna już, dwunasta edycja Festiwalu Kalejdoskop Kultur, zdaniem preyzdenta Sutryka, na stałe wpisała się w krajobraz kulturalny miasta. Jak co roku Festiwal został zorganizowany we współpracy z wieloma międzynarodowymi partnerami, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami.

Różnorodność kulturowa i językowa Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – otwiera miasto na turystów z całego świata, urzeka energią, radością życia i bogatą historią. Dzięki swemu charakterowi i wielokulturowości Wrocław znalazł się w elitarnym gronie metropolii świata.

18.06.2019 – Niemiecko-polski obszar powiązań w Brukseli

 

W ramach 20-lecia partnerstwa regionalnego Saksonii i Dolnego Śląska  Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli oraz Biuro Saksonii w Brukseli zorganizowało w dniu 18 czerwca 2019 r. po raz pierwszy wspólnie spotkanie ekspertów połączone z debatą poświęconą  niemiecko-polskiemu obszarowi powiązań.

Wspólna koncepcja przyszłości 2030 dla niemiecko-polskiego obszaru powiązań jest wizją planowania przestrzennego, która pokazuje, jak powinny wyglądać regiony nadbrzeżne po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej w 2030 r. Koncepcja ta został wypracowana przez Komitet Planowania Przestrzennego Polsko-Niemieckiej Komisji Rządowej ds. Współpracy Regionalnej i Bliskowschodniej (Polsko-Niemiecka Komisja Planowania Przestrzennego) i stanowi wkład w realizację umów o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Niemcami a Polską. Gośćmi spotkania w Przedstawicielstwie Województwa Dolnośląskiego w Brukseli byli wysokiej rangi eksperci: Katharina Erdmenger ze Stałego Przedstawicielstwa Republiki Federalnej Niemiec przy Unii Europejskiej i była współprzewodnicząca Komitetu Planowania Przestrzennego Polsko-Niemieckiej Komisji Rządowej ds. Współpracy Regionalnej i Bliskowschodniej oraz dr inż. Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Województwa Dolnośląskiego.

Dialog saksońsko-dolnośląski został uzupełniony przez pana Detlefa Herza, przedstawiciela wspólnego Departamentu Planowania, który zaprezentował  perspektywę berlińsko-brandenburską.

Wykład zakończyła debata, moderowana przez Uwego Benischa, dyrektora Biura Saksonii we Wrocławiu, która ze względu na temat zorientowany na Europie Środkowo-Wschodniej, cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród międzynarodowej publiczności.

Przesłanie wieczoru: niemiecko-polski obszar powiązań tworzy podstawę dla lepszego rozwoju infrastruktury transportowej, dla inwestycji gospodarczych, ale także dla poprawy życia mieszkańców i przenikania się języków.

Więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/de/zukunftskonzept/

 

01.06.2019 – Jubileusz 20-lecia partnerstwa regionalnego pomiędzy Saksonią i Dolnym Śląskiem – Dzień Otwartych Drzwi w Konsulacie Generalnym Niemiec

W dniu 1 czerwca w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, przy pięknej słonecznej pogodzie, zorganizowano Dzień Otwartych Drzwi, na który zostali zaproszeni mieszkańcy Wrocławia z całymi rodzinami. Jubileusz 20-lecia partnerstwa regionalnego pomiędzy Saksonią i Dolnym Śląskiem stał się wspaniałą okazją do zaprezentowania szerokiej publiczności działalności saksońskich instytucji, organizacji, a także kreatywność artystów i efekty polsko-niemieckiej współpracy.

W scenerii imponującego ogrodu konsulatu obecni byli m.in. przedstawiciele Biura Saksonii we Wrocławiu, Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie, Saksońskiej Agencji Wspierania Gospodarki, Wspólnego Sekretariatu INTERREG Polska-Saksonia, Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS), ale także partnerzy z Berlina-Brandenburgii, m.in. Deutsche Bahn z projektem »Pociąg do kultury« oraz przedstawiciele polsko-niemieckiej policji i Centrum Ochrony Celnej. Rozgrywki sportowe, gry i konkursy wiedzy zapewniły doskonałą rozrywkę zarówno dzieciom jak i dorosłym. Hojni sponsorzy ufundowali smaczne przekąski i napoje dla ponad 700 odwiedzających. Artystycznych wrażeń dostarczył zespół breakdancerów THE SAXONZ, interaktywne improwizacje muzyczne Saschy Mock (perkusja) oraz improwizacje taneczne w wykonaniu Katii Erfurth z towarzyszeniem Saschy Mock i Floriana Meyera (skrzypce).

Tego samego dnia we wrocławskim Centrum Kultury i Edukacji FAMA Saksonia przygotowała program kulturalny z okazji Dnia Dziecka. Był to spektakl taneczny pod tytułem »Käthy w krainie czarów«, oparty na powieści »Po drugiej stronie lustra« Lewisa Carolla. W godzinach popołudniowych na wrocławskim Rynku – vis-a-vis siedziby Biura Saksonii – po raz kolejny wystąpił zespół THE SAXONZ, wzbudzając zachwyt tysięcy uczestników odbywającego się właśnie festiwalu »Europa na widelcu«.

Obchody Dnia Otwartych Drzwi oraz Dnia Dziecka zwieńczył koncert charytatywny w kościele św. Krzysztofa, podczas którego wybrzmiały pełne zadumy utwory Jana Sebastiana Bacha.

18.05.2019 – Owacje na stojąco podczas finałowego koncertu UWAGA! CHÓR

Od trzech lat pomysłodawcy projektu UWAGA! CHÓR zachęcają dzieci i młodzież do wspólnego śpiewania. W tym roku ten wyjątkowy projekt zyskał status międzynarodowego, ponieważ do udziału w nim włączyło się ponad 200 uczniów z Wrocławia, Pragi i Drezna. Pod  nadzorem profesjonalnego zespołu pedagogów wokalnych i teatralnych z Opery Sempera oraz przy wsparciu finansowym Fundacji Felicitas i Werner Egerland dzieci z trzech sąsiadujących ze sobą krajów dzieliły radość wspólnego muzykowania, wzajemnego poznawania się, odkrywania swoich kultur ze świadomością, że więcej je łączy niż dzieli. A to wszystko dzięki najdłuższemu w historii Europy okresie pokoju i współpracy.

W dniu 9 kwietnia 2019 roku na legendarnej scenie Opery Sempera uczestnicy projektu zaprezentowali wspólnie wypracowany program, na który złożyły się improwizacje instrumentalne i wokalne oraz znane utwory z popularnych musicali i filmów. 11 maja 2019 roku w kaplicy Betlejemskiej w Pradze program ten został zaprezentowany po raz drugi. Natomiast 18 maja 2019 roku – na zakończenie sezonu koncertowego – w zapełnionej do ostatniego miejsca Filharmonii Wrocławskiej, odbył się finałowy koncert projektu UWAGA! CHÓR. Wśród honorwaych gości obecna była pani Jana Orlowski, stały Przedstawiciel Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

Realizacja projektu UWAGA! CHÓR możliwa była dzięki wsparciu Fundacji Felicitas i Werner Egerland, Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonii we Wrocławiu i w Pradze oraz Opery Sempera w Dreźnie. Jednakże najważniejszym spoiwem byli wspaniali pedagodzy i nauczyciele muzyki ze szkół we Wrocławiu, Dreźnie i Pradze, którzy z ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem obecni byli na każdym etapie projektu. Finałowy koncert we Wrocławiu nagrodzony przez publiczność owacjami na stojąco pokazuje, że otwartość, kreatywność i empatia są drogą do wzajemnego poznawania się, budowania nowych perspektyw i kształtowania wspólnej przyszłości sąsiadujących regionów.

15.-16.05.2019 – Dyrektor Biura Saksonii w Brukseli z wizytą we Wrocławiu

W dniach 15 i 16 maja 2019 r. szef Saksońskiego Biura Łącznikowego w Brukseli, Christian Avenarius, odbył roboczą wizytę we Wrocławiu. W centrum uwagi znalazły się aktualne kwestie polityczne związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego, spotkanie w Regionalnym Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej we Wrocławiu, a także rozmowy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej i Biura Saksonii we Wrocławiu. W dniu 18 czerwca 2019 r. dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Województwa Dolnośląskiego, dr Maciej Zathey, oraz szef Biura Saksonii we Wrocławiu, Uwe Behnisch, wezmą udział w debacie na temat obszaru polsko-niemieckich, która odbędzie się w Biurze Saksonii w Brukseli.

Robocza wizyta Christiana Avenariusa we Wrocławiu odbyła się w ramach współpracy Biura Saksonii we Wrocławiu oraz Biura Łącznikowego w Brukseli. Dwudniową wizytę Christiana Avenariusa w partnerskim regionie Dolny Śląsk zwieńczyło spotkanie z przedstawicielami Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

powrót na początek strony